הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 04/09/2015

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 52 - מיצי פירות ונקטרי פירות.

ת"י 107 חלק 1 - סולר: סולר למנועי דיזל (מרס 2014).

ת"י 216 - שמנים צמחיים (מרס 2014).

ת"י 291 חלק 4 - שימורי דגים: קציצות דגים.

ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות.

ת"י 730 - מוצרי עגבניות משומרות.

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (ג"ת מס' 1 ממאי 2014).

ת"י 900 חלק 2.25 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים (ג"ת מס' 1 ממאי 2014)

ת"י 1001 (חלקים 4,3) - בטיחות אש בבניינים: מדפי אש; מדפי עשן.

ת"י 1080 חלק 21 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: ממשק מחוות.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה (ג"ת מס' 4).

ת"י 1120 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים.

ת"י 1220 חלק 4 - מערכות גילוי אש: גלאי חום.

ת"י 1497 חלק 1 - מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 2).

ת"י 1498 חלק 7 - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים:
מדריך להתקנה, לבחינה, לתחזוקה ולתפעול (ג"ת מס' 1).

ת"י 1505 חלק 1 - מערכות טיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה (ג"ת מס' 1 מספטמבר 2011).

ת"י 1607 - שסתומים כדוריים ידניים ושסתומים קוניים ידניים למערכות גז במבנים.

ת"י 1676 - מתקני הסקה למים חמים.

ת"י 4422 חלק 2 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות.

ת"י 4422 חלק 3 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים: התקנה.

ת"י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה: נתרן הידרוקסידי (יולי 2014).

ת"י 27033 חלק 1 - טכנולוגיית מידע - טכניקות אבטחת רשת: סקירה כללית ומושגים.

ת"י 27037 - טכנולוגיית מידע - טכניקות אבטחה - הנחיות לזיהוי, לאיסוף, לרכישה ולשימור של ראיות דיגיטליות.

ת"י 30386 - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: ציוד רשת בזק (טלקומוניקציה): דרישות תאימות אלקטרומגנטית.

ת"י 50130 חלק 4 - תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזעקה - תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות אזעקת אש, למערכות אזעקה לגילוי פריצות, למערכות אזעקה לאירועי שוד, למערכות טלוויזיה במעגל סגור, למערכות אזעקה לבקרת גישה ולמערכות אזעקה למצבי מצוקה.

ת"י 60079 (חלקים 2, 18, 19) - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות בלחץ "P"; תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד; הגנה על ציוד באמצעות כמיסה "m".

ת"י 60825 חלק 1 - בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות.

ת"י 19794 (חלקים 9,6) - טכנולוגיית המידע - הסדרים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת קשתית העין; נתונים על תמונת כלי הדם.

ת"י 29109 חלק 9 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בת"י 19794: נתונים על תמונת כלי הדם.


ת"י 61000 (חלקים 3.2, 3.3) - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם מבוא עד 16 אמפר למופע); הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (FLIKER) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד עם זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים.

למידע נוסף בתחום זה