הצעות לשינויים בתקנים ישראליים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 299 - סימון מוצרי זהב ובדיקתם (במקום התקן מ- 2010 יבוא ת"י 299 משנת 2015).

ת"י 370 - מרגרינה וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן (במקום התקן משנת 2003 יבוא תקן משנת 2015).

ת"י 431 - מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או כרטבים (במקום תקן זה מ- 2001, יבוא ת"י 370 משנת 2015).

ת"י 799 - מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (במקום התקן הישן יבוא התקן משנת 2015).

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (במקום התקן הישן יבוא התקן משנת 2015).

ת"י 14036 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (כוונה להכריז על התקן כרשמי).

למידע נוסף בתחום זה