הוארך בשנה נוספת ההסדר למתן פטור מאישורי תקן ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי

בעקבות פניית האיגוד למשרד הכלכלה, הממונה על התקינה במשרד הודיע כי המשרד מחדש לשנה נוספת, עד התאריך 30.6.2016, את ההסדר שבמסגרתו ניתנת האפשרות ליבואני ציוד רפואי חשמלי לשחרר משלוחי יבוא ללא צורך באישור ת"ר ממכון התקנים הישראלי, אלא באמצעות פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.

אישורי הפטור, כמצוין לעיל, ינתנו ליבואנים עבור מוצרים מסוימים בלבד (על פי רשימה שפורטה בהסדר) אם יגישו בקשות למשרד הכלכלה בצירוף אישור אמ"ר רלוונטי בתוקף ממשרד הבריאות ומסמכי
EMC CERTIFICATE ו- CB CERTIFICATE המתייחסים למוצרים עבורם מבקשים לקבל את הפטור מאישורי תקן.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלת החטיבה הענפית ציוד רפואי או באגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה