הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 04/09/2015

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואביזריהם...

ת"י 4186 - עיבוד נתונים - העברת מידע: ישויות שאינן אוכלוסין.

ת"י 5003 - אגרגאטים ממוחזרים מפסולת בניין.

ת"י 5281 חלק 1 - בניה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות.

ת"י 15359 - דלקים מוצקיים מושבים מפסולת - דרישות ודירוג.

ת"י 19784 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - מנשק תכנות ליישומים ביומטריים: מנשק לספק פונקציות ארכיוניות ביומטריות.

ת"י 19785 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: פרטים לתסדיר גוש אבטחה.

ת"י 19794 חלק 8 - טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים שלדיים של תבנית טביעת אצבעות.

ת"י 24761 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הקשר האימות עבור ביומטריה.

ת"י 29196 - הנחיות להרכשה ביומטרית.

ת"י 50121 (חלקים 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5) - יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: כללי; פליטה של מערכת הרכבת בכללותה לעולם החיצון; צי הרכבת - רכבות, קטרים וקרונות; צי הרכבות - מכשורי פליטה וחסינות של מכשור האיתות ומכשור הבזק (טלקומוניקציה); פליטה וחסינות של מתקנים ומכשור קבועים לאספקת כוח.

ת"י 197904 חלק 7 - טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על סדרה עתית (סדרה לפי זמנים) של חתימה/סימן.

ת"י 60601 (חלקים 2.16, 2.2, 2.21, 2.24) - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמודיאליזה, להמודיאפילטרציה ולהמופילטרציה; דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואביזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה; דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימום קורנים לתינוקות; דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משאבות עירוי ובקרים.

 

למידע נוסף בתחום זה