כוונה להחליף תקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להחליף את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים (במקום מהדורת 2013 תבוא מהדורת 2015).

ת"י 844 - מכלים למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ), (במקום מהדורת 2006 תבוא מהדורת 2015).

ת"י 909 - קפה נמס (במקום מהדורת 1977 תבוא מהדורת 2015).

ת"י 1006 - מרציפן (במקום מהדורת 2001 תבוא מהדורת 2015).

ת"י 1318 - יין. במקום התקן מהדורת 1988 יבואו: ת"י 1381 (חלקים 2,1) - יין: הגדרות ותהליכים; דרישות ושיטות בדיקה - מהדורות 2015.

למידע נוסף בתחום זה