הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי במכון הסתיים התהליך של תקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים.

ת"י 562 חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 799 - מתקני אק"מ, מתקני אק"א ועמוד נושא לאנטנה אנכית של חובבי רדיו.

ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות (ג"ת מס' 5).

ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.

ת"י 5433 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5433 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5434 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5434 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות (ג"ת מס' 1).

ת"י 7972 - צ'ילי (פפריקה חריפה).

 

למידע נוסף בתחום זה