אישורי פטור מתקן למוצרים מיובאים בקבוצת תקנים מס' 4* ינתנו בצורה ממחושבת בלבד

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לכל הנוגעים בדבר כי החל מתאריך 25.8.2010 כל אישורי הפטור מתקן למוצרים מיובאים בקבוצת תקנים מס' 4 ישודרו בצורה ממחושבת למכס.

החל מתאריך זה ניתן לשחרר מוצרים מיובאים החייבים לעמוד בדרישות תקנים ישראליים בקבוצת תקנים מס' 4, עם אישורי פטור מתקן ממחושבים בלבד.

להלן פירוט המוצרים לפי סיווג המכס שלהם:

39.16.2000 (מערכות להעברה ולסינוף כבלים להתקנות חשמל מעובדות בפולימרים של וניל כלוריד, ת"י 1381 חלק 1); 85.15.3110, 85.15.3120, 85.15.3190, 85.15.3910, 85.15.3920, 85.15.3990, 85.04.3210 (ספקי כוח לציוד ריתוך בקשת חשמלית לשימוש תעשייתי או מקצועי, ת"י 60947 חלק 1); 85.04.4071, 85.04.4079 (מערכות אל פסק (UPS) שהספקן מעל 4 קו"א, ת"י 62040 חלק 1); 85.04.4061, 85.01.4069, 85.04.4091, 85.04.4099 (ספקי כוח לציוד טכנולוגיית מידע שהספקם מעל 3 קו"א, ת"י 60950 חלק 1); 85.36.1010, 85.36.1091, 85.36.1099, 85.38.9050, 85.38.9060, 85.47.1000, 85.47.2000 (נתיכים וחלקיהם בעלי כושר ניתוק שאינו קטן מ-6 ק"א, ת"י 60269 חלק 1); 85.36.5030, 85.36.5091, 85.36.5099, 85.36.9060 (מפסקים, מנתקים, מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות נתיך המיועדים לשימוש במעגלי סעף ובמעגלי מנועים, ת"י 60947 חלק 3); 85.36.9050, 85.38.9060, 85.37.1010, 85.37.1070, 85.37.1090, 85.37.2070, 85.37.2090 (לוחות מיתוג ובקרה תעשייתיים, ת"י 1419 חלק 1); 85.44.2010, 85.44.2090 (כבלים קואקסיאליים, ת"י 1113).

החברים באיגוד יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד.

* קבוצה מס' 4 טובין שלגביהם לא ידרש שום תנאי לשחרור מהמכס. הטובין מיועדים לשימוש בתעשייה.

למידע נוסף בתחום זה