שילוב נתונים ממוחשבים של אישורי תקן-דגם ברשימוני יבוא

כפי שהודענו לחברים החל מתאריך 1.5.2011 מכון התקנים הישראלי יקבל מיבואנים בקשות ממוחשבות בלבד לקבלת אישורי תקן ובמקביל יחל לשדר למערכת המכס באופן ממוחשב בלבד "אישורים לשחרור" ו- "אישורי פטור 2(ג)(2) לכמות קטנה".

האישורים כוללים פירוט ברמת דגם של מוצר לכל פרט מכס, לכן הנהלת המכס פרסמה הנחיה לסוכני המכס שנתבקשו שבזמן הכנת רשימוני יבוא עבור כל אישור כזה של מכון התקנים עליהם להזין בסגמנט סחורות את קוד הגורם המאשר, סוג האישור, מספר האישור ומספר הדגם כפי שהתקבל ממכון התקנים.

הנהלת המכס הזהירה כי לאחר הזנת פרטי האישור תתבצע בדיקת התאמה בין מספר האישור שהוזן לבין נתוני האישור ששודר למכס ואם תימצא אי התאמה ביניהם הרשימון יחסם להגשה או יופנה לאילוץ, לפי העניין.

למידע נוסף בתחום זה