הופחתו מחירי בדיקות ואישורי יבוא במכון התקנים הישראלי, החל מ- 1.1.2012

בתאריך 15.6.2011 מכון התקנים הישראלי עבר למערכת מסלול/מיטב של הגשת בקשות בצורה ממוחשבת בלבד לקבלת אישורי תקן ביבוא וכתוצאה מכך המכון קבע תעריפי בדיקה שונים מבעבר עבור בדיקות שלו על פי תקנים ישראליים שהם בקבוצות 2א' או 2ב' או 3,  עבורן על היבואן להגיש למכון תצהיר יבואן מתאים. 
  
בעקבות פעילות מאומצת של הלשכה מול הנהלת מכון התקנים החל מתאריך 1.1.2012 הופחתו מחירי הבדיקות והאישורים, בעיקר באותם מקרים שהיבואנים נדרשים לטיפול ביותר מ 3 או 4 "שורות", או אישורי דגמים, או אישורי תל"ח (תקן לא חל), או ביטול שורה או בקשה , כמפורט בטבלה הבאה: 
 

סוג הבדיקה/
אישור
מחיר עד 
הפעלת מיטב
מחיר עד 1.1.2012 מחיר מופחת מ- 1.1.2012

תצהיר לקבוצה 2 א'

276 ₪  לבקשה

70.7 ₪ 
לשורה

עד 4 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 70.7 ₪ X מס' השורות ועד לתקרה של 282.8 ₪ מהשורה החמישית ואילך לא יגבה תשלום נוסף.

תצהיר לקבוצה 2 ב'

375 ₪  לבקשה

150.8 ₪ 
לשורה

עד 4 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 110 ₪ X מס' השורות ועד לתקרה של 440 ₪ מהשורה החמישית ואילך לא יגבה תשלום נוסף.

תצהיר לקבוצה3

176 ₪  לבקשה

50.7 ₪ 
לשורה

עד 4 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 50.7 ₪ X מס' השורות ועד לתקרה של 202.8 ₪ מהשורה החמישית ואילך לא יגבה תשלום נוסף.

ביטול שורה/בקשה

98.8 ₪  לבקשה

50 ₪ 
לשורה

עד 4 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 50 ₪ X מס' השורות ועד לתקרה של 200 ₪ מהשורה החמישית ואילך לא יגבה תשלום נוסף.

תל"ח

70 ₪

70 ₪ 
לשורה

עד 3 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 70 ₪ X מס' השורות ועד לתקרה של 210 ₪ מהשורה הרביעית ואילך לא יגבה תשלום נוסף.

תל"ח תקופתי

70 ₪

70 ₪ 
לשורה

כנ"ל


  
המחירים הנ"ל הינם לפני מע"מ. 
  
החברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה