בעיות תקינה יועלו לדיון בוועדה המשותפת ללשכת המסחר ולמכון התקנים הישראלי

בשנה האחרונה חודשה הפעילות, בהרכב מוגבר, של הועדה המשותפת ללשכת המסחר ולמכון התקנים הישראלי. 

הוועדה פועלת כוועדה פריטטית הנפגשת אחת לחודש. 
ניתן להעלות נושאים בכל הקשור לעבודה מול מכון התקנים, לרבות נושאים הקשורים בהליכי בדיקות, שירות לקוחות, עלויות של בדיקות, לוח- זמנים לקבלת תשובות או כל עניין אחר הקשור בעבודה בין היבואן לבין מת"י. 
 
החברים בלשכת המסחר מוזמנים להעביר למנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או לאגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר תל אביב והמרכז, למייל –joseft@chamber.org.il, בעיות כלכליות וגם בעיות ספציפיות בהן נתקלו לאחרונה בעבודתם מול מכון התקנים. 
  
הבעיות והצעות לפתרונן יועלו לדיון בישיבות הקרובות של הועדה, המשותפת ללשכת המסחר ולהנהלת מכון התקנים הישראלי.

למידע נוסף בתחום זה