נהלי בדיקות תקן ביבוא

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 938 חלק 3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים זכוכית בטיחות (פורסם תזכיר עם עדכון נספח ה- ש').

נספח ש' 995 (חלקים 1 עד 6) - תנורי חימום דירתיים המופעלים בגפ"מ או בגז טבעי.

למידע נוסף בתחום זה