נהלי בדיקות תו תקן חדשים של מכון התקנים הישראלי

הנהלת מכון התקנים הישראלי פרסמה לאחרונה את הנהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) לפיקוח תו תקן על יצרנים של המוצרים הבאים:

נת"מ 994 חלק 1 – מזגני אויר: דרישות בטיחות ופעולה.

נת"מ 1-1498 חלק 7 – מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול.

נת"מ 1-5140 חלק 1 – דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עבירות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה אוטומטיות לא מאוישות.

למידע נוסף בתחום זה