כוונה לפרסום שינויים בתקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לבצע שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקים לקירות ולחיפוי (במקום התקן משנת 1999 וגיליונות תיקון, יבוא התקן משנת 2015).

ת"י 6 - אריחי רצפה מטראצו (2010), על ידי פרסום ג"ת מס' 1 (2015).

ת"י 80 - לבד וקרטון ביטומנים (ישנה כוונה להסיר רשמיות, לפני ביטול התקן - כי אין יותר שימוש בארץ במוצרים אלה).

ת"י 682 (חלקים 2,1) - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות; שיטות בדיקה. במקום תקנים אלה משנת 2012 יבואו תקנים משנת 2015.

ת"י 938 חלק 1 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (ישנה כוונה להסיר רשמיות, לפני ביטול התקן. ת"י 938 על חלקיו השונים נמצא ברוויזיה).

ת"י 1339 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדה בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת (במקום התקן משנת 1994 ותיקון משנת 1997 יבוא התקן משנת 2015).

ת"י 1548 - מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים. במקום מהדורת התקן משנת 2012 תבוא מהדורת 2015.


ת"י 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ (במקום התקן משנת 1999 וגיליון תיקון משנת 2011 יבוא התקן משנת 2015).

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות (נדחתה, פעם נוספת, האכרזה כתקן רשמי לגבי מספר סעיפים בתקן לתאריך 17.3.2016).

ת"י 61347 חלק 2.1 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) - במקום התקן משנת 2010 יבוא התקן משנת 2015.

למידע נוסף בתחום זה