כוונה לבטל רשמיות של תקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאיגוד כי בכוונת משרדו לבטל את הרשמיות של התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 976 - סרדינים טריים (זאת מאחר וישנה כוונה לבטל תקן זה, שאינו בשימוש, כי הדרישות שבתקן מופיעות בתקנות שונות העוסקות בדגים).

ת"י 1307 - ממתקים: סוכריות קשות, סוכריות טופי וסוכריות דחוסות.

ת"י 1325 - פרורים ממוצרי מאפה. ישנה כוונה לבטל את רשמיות התקן, לפני ביטולו, מאחר והנושא שבתקן מטופל באמצעות הנחיות משרד הבריאות והתקן מגביל ומייקר מוצרים.

למידע נוסף בתחום זה