נהלי תו תקן (נת"מים)

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנהלים המיוחדים (נת"מים) הבאים למתן היתרי תו תקן:

נת"מ 1498 1 חלק 7 - מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול.

נת"מ 1871 - חומרים לסימון דרכים - צבעים, חומרים פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים -דרישות (המסמך פורסם להערות יצרנים עם תו תקן).

למידע נוסף בתחום זה