הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקים לקירות ולחיפוי.

ת"י 6 - אריחי רצפה מטראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 579 חלק 11.2 - מערכות סולאריות - מערכת: שיטות בדיקה.

ת"י 579 חלק 11.1 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות משולבות.

ת"י 755 חלק 1 - סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות (ג"ת מס' 1).

ת"י 799 - מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו.

ת"י 907 (חלקים 5,4,2,1) - מכשירי גז ביתיים לאפיה לבישול ולצלייה...

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1001 חלק 2.2 - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת אש בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מ'), קניונים .... (ג"ת מס' 1).

ת"י 1103 - קפה קלוי.

ת"י 1205 חלק 4 - התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: ביוב הבניין ותיעול הבניין (ג"ת מס' 1).

ת"י 1604 חלק 1 - מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות.

ת"י 5281 (חלקים 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1) - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה).

ת"י 7296 - ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות ופובידל.

ת"י 60079 (חלקים 25, 28, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4) אווירה נפיצה - בטיחות עצמותית של מערכות חשמליות; הגנה על ציוד ומערכות המשתמשות בתמסורת אופטית; דרישות ביצועים; דרישות ביצועים והתקנה; דרישות ביצועים; התקנה בטיחות ועוד של גלאי גז; דרישות ביצועים, התקנה בטיחות ועוד של גלאי גז).

ת"י 60529 - דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP).

למידע נוסף בתחום זה