הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 08/03/2015

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 107 חלק 2 - סולר: סולר להסקה וסולר לשימוש בטורבינות גז.

ת"י 299 - סימון מוצרי זהב ובדיקתם.

ת"י 524 - קטשופ.

ת"י 968 (חלקים 4,3,2) - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטריה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב; משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב מהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים; מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים.

ת"י 1103 חלק 1 - קפה: קפה קלוי.

ת"י 1241 - לחם.

ת"י 4302 (חלקים 1.1, 1.2, 2.1, 2.2) - ריצוף עץ וריצוף דמוי עץ: רצפת עץ - אופיינים וסימון; רצפת עץ - התקנה; חיפויי רצפה רבודים (למינציה) - אופיינים, דרישות ושיטות בדיקה; חיפויי רצפה רבודים (למינציה) - התקנה.

ת"י 5281 חלק 6.1 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות בריאות.

ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה (ג"ת מס' 1).

ת"י 6185 - מכללי דלתות למוסדות חינוך: הגנה מפני פגיעה.

ת"י 6373 - דלקים ממחזור שמנים: דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 9241 (חלקים 42,41,40) - ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: עקרונות ודרישות להתקני קלט פיזיים; קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים; בחירת התקני קלט פיזיים.

ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים מפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות.

ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים מגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות.

למידע נוסף בתחום זה