כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1 (חלקים 1 ו- 2) צמנט: צמנט רגיל, צמנט פורטלנד עמיד סולפטים (החלפת התקנים).

ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ: דלתות לבודות סובבות (התקן מ- 2003 יוחלף עם מהדורה חדשה שלו מפברואר 2015). בנוסף, לפני מספר חודשים משרד הכלכלה הודיע לאיגוד על כוונתם לבטל את הרשמיות של הסעיפים בתקן זה: 2.1.1 ו- 2.1.2.

ת"י 262 - פסטה (החלפת התקן). במהלך 12 חודשים מיום תחילת ההכרזה, כפי שזו תצוין ברשומות יעמדו בתוקפם גם התקן הישן (מהדורת 2003) וגם התקן החדש (מהדורת 2015).

ת"י 1296 חלק 1 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה (החלפת התקן).

ת"י 1296 חלק 3 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס B המצוידים במבערים אטמוספריים שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול
מ- 70 קילווט (החלפת התקן).

ת"י 4184 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, במקומו יבוא ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים (2014).

ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות (החלפת התקן מ- 2012 עם מהדורתו מ- 2015).
עד לתאריך 17.11.2017 תינתן תקופת מעבר ויעמדו בתוקפם התקן הישן וגם התקן החדש - לאחר הכרזתו ברשומות כרשמי.

ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות (החלפת התקן מ- 2012 עם מהדורתו מ- 2015). בתקופה שמיום תחילתה של ההכרזה, כפי שזו תצוין ברשומות ועד ליום 2.7.2016 יעמדו בתוקפם התקן הישן מ- 2012 וגם התקן החדש מ- 2015 - לאחר הכרזתו ברשומות כרשמי.

למידע נוסף בתחום זה