תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם לאחרונה ואישר את התקנים הישראליים הבאים:


ת"י 579 חלק 1.2 - מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים - דרישות כלליות.

ת"י 1139 חלק 1 - פיגומים: כללי.

ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת קיימה: דרישות למתחמי תעשייה.

ת"י 6371 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפקים ואוטומטי מכירות מסחריים.

למידע נוסף בתחום זה