החלפת תקנים ישראליים רשמיים

לאחרונה פורסמו ברשומות הודעות על ידי שר הכלכלה על פיהן הוחלפו התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 90 חלק 2 - בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת.

ת"י 210 - חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור ההגה.

ת"י 721 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח.
במקומו יבואו:
ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.
ת"י 62552 - מכשירי קירור ביתיים מאפיינים ושיטות בדיקה.

ת"י 1220 חלק 2 - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה.

ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות.

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה.

ת"י 2481 חלק 1 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות.

ת"י 2481 חלק 2 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה, כולל מועדי הכניסה לתוקף של התקנים החדשים הנ"ל, באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה