שינויים בתקנים ישראליים רשמיים

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 1241 - לחם (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 46 - קמח חיטה (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 5817 חלק 2 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אביזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות (גיליון תיקון מס' 2).

ת"י 61 - מגוף טריז עשוי מתכת (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 798 חלק 1 - אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ורב-מוקדיות (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 4402 חלק 1.1 - פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסגות 6060 ו- 6063 - דרישות כלליות (גיליון תיקון מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה