תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי שר הכלכלה בנוגע לתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 210 - חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור הגה (התקן הוחלף).

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות (תחולתם של מספר סעיפים בתקן נדחית, פעם נוספת, מתאריך 16.11.2014 ל- 16.2.2015).

למידע נוסף בתחום זה