תקנים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הם העבירו לאחרונה למשרד הכלכלה את התקנים הישראליים הבאים לצורך פרסומם כרשמיים:

ת"י 885 חלק 20 - שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: כללי (החלפת התקן).

ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים (החלפת התקן).

ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה (החלפת התקן).

ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע (החלפת התקן).

ת"י 5485 - נטלים לנורות פלואורניות - דרישות ליעילות אנרגטית וסימון (החלפת התקן).

למידע נוסף בתחום זה