מחפשים נציגים בועדות תקינה

לאחרונה התפנו מקומות למינוי נציגים מטעם לשכות המסחר בועדות הטכניות (התקינה) הבאות הפועלות במכון התקנים הישראלי:

ו"ט 270 - רשתות חשמל "חכמות" (דנה בתקנים בנושאים כגון: ציוד ומערכות לבקרת רחק..., שילוב יישומים במתקנים חשמליים..., ציוד למניית חשמל ועוד).

ו"ט 319 - תכשיטים.

ו"ט 370 - ציוד מיגון אישי מפני חל"כ (דנה בנושאים כגון: מסכות אב"כ, מסנני אב"כ, מפוחים).

ו"ט 402 - מעליות וציוד הרמה.

ו"ט 517 - מלח למאכל (הועדה אינה פעילה).

ו"ט 518 - חומץ (הועדה אינה פעילה).

ו"ט 616 - סימון וביקורת איכות של טקסטיל (הועדה אינה פעילה).

ו"ט 632 - חוטי טקסטיל.

ו"ט 652 - טקסטיל טכני (דנה בנושאים כגון: יריעות גיאוסינתטיות, מוצרים לייצוב ושריון מבני מיסעות וקירות תמך).

ו"ט 653 - נייר (דנה לאחרונה בנושאים: מעטפות, מגבות נייר).

ו"ט 911 - משאבות (דנה במשאבות צנטריפוגיות מהסוגים: טורבינה אנכית, בעלות יניקה צירית וחשמליות תת מימיות).

ו"ט 914 - קבועות תברואתיות ואביזריהם (דנה לאחרונה בנושא - אמבטים לשימוש ביתי).

ו"ט 1319 - תחבורה מסילתית (ועדה חדשה, שתכין תקינה רלוונטית לרכבות, כולל רכבת קלה, בתחומים כגון: חשמל, בינוי, בטיחות אש, קורוזיה ועוד).

חברים בלשכות המסחר שלהם ידע מקצועי וניסיון באחד מתחומי התקינה הנ"ל, עוסקים ביבוא מוצרים שתקנים ישראליים החלים עליהם נידונים באחת מהועדות ומעוניינים לייצג את לשכות המסחר בועדה טכנית המופיעה לעיל, מתבקשים להודיע על כך, בצירוף פרטים אישיים, לאגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד, ליוסף טמלר, למייל: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה