הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון מאגרגאטים: בלוקים לקירות ולחיפוי.

ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות.

ת"י 118 - בטון: דרישות, תפקוד וייצור (ג"ת מס' 4).

ת"י 370 - ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן.

ת"י 1004 חלק 1 - בידוד אקוסטי בבניינים (רצפות) בין דירות.

ת"י 1099 חלק 11 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה (ג"ת מס' 3 + תיקון טעות).

ת"י 1103 - קפה קלוי.

ת"י 1220 חלק 13 - מערכות גילוי אש: התקני התרעה חזותית.

ת"י 1284 חלק 6 - כפפות מגן: קביעת התנגדות לחלחול כימוכלים.

ת"י 1414 חלק 2 - מערכות בידוד תרמי בבניינים - מערכת טייח תרמי פנימי (ג"ת מס' 3).

ת"י 1495 חלק 4 - מדריך לניהול יומן אבטחת מחשב.

ת"י 4468 חלק 2 - מכלי דלק מרותכים מפלדה שנפחם גדול מ- 100 מ"ק.

ת"י 5281 חלק 2 - בניית בת קיימה: בנייני מגורים (ג"ת מס' 2).

ת"י 5603 - תשתיות חתימה אלקטרונית: פורמטים לחתימה אלקטרונית.

ת"י 5606 - תשתיות חתימה אלקטרונית: מדיניות חתימה לדגם עסקים מורחב.

ת"י 5907 - מדריך: מיפוי לתקני כרטיס חכם.

ת"י 60947 חלק 3 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים.

ת"י 6223 - מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה.

ת"י 6293 - דרישות בטיחות לתחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי.

ת"י 6316 - שירותי רפואה תעסוקתית - דרישות למערכת ניהול איכות.

ת"י 6960 - תשתית מפתח אינטרנט ציבורי - פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP).

ת"י 14937 - עיקור מוצרים רפואיים: דרישות כלליות לאפיון אמצעי עיקור.

ת"י 18014 (חלקים 2 ו-3) - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן - מנגנוני ייצור אסימונים מקושרים; מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים.

ת"י 50003 - מערכות לניהול אנרגיה - דרישות לגופים המספקים מבדק והתעדה של מערכות לניהול אנרגיה.

ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת-מופעיים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE), (ג"ת מס' 2).

ת"י 60529 - דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP).

ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד.

ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

ת"י 61968 חלק 10 - שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול הפצה - מתארי יישום.

ת"י 61970 חלק 30 - מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול אנרגיה (EMS-API): הבסיס למודל מידע משותף.

למידע נוסף בתחום זה