הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים החדשים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 650 חלק 1 - מוצרי קקאו: עיסת קקאו (תנזיל קקאו) ועוגת קקאו.

ת"י 650 חלק 3 - מוצרי קקאו: חמאת קקאו.

ת"י 2378 חלק 3 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש (ג"ת מס' 1).

ת"י 2378 חלק 5 - קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר (ג"ת מס' 2).

ת"י 5302 - צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזק בפלדה.

ת"י 5392 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים לתיעול ולביוב - פוליאתילן: כללי (ג"ת מס' 1)

ת"י 5392 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים לתיעול ולביוב - פוליאתילן: צינורות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5392 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים לתיעול ולביוב - פוליאתילן: אביזרים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5392 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים לתיעול ולביוב - פוליאתילן: התאמת המערכת לייעודה (ג"ת מס' 1).

ת"י 6230 - גלגינוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 21500 - קווים מנחים לניהול פרויקטים.

ת"י 61000 חלק 3.12 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ- 16 אמפר ועד 75 אמפר למופע (בא במקום ת"י 961 חלק 12.1).

ת"י 61547 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי - דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטית (בא במקום ת"י 961 חלק 2.2).

ת"י 71568 חלק 1 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.

ת"י 71568 חלק 2 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.

למידע נוסף בתחום זה