נהלים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 5378 - מתקני משחקים מתנפחים (מהדורה א').

למידע נוסף בתחום זה