תקנים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 840 חלק 3 - סרטים דביקים בלחיצה לשימושים חשמליים.

ת"י 60974 חלק 11 - רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות.

למידע נוסף בתחום זה