הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הצעות התקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 46 - קמח חיטה.

ת"י 70 (חלקים 1 ו- 2) - מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): תכן ומבנה; בדיקות תקופתיות.

ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים.

ת"י 844 - מכלים שלא למילוי חוזר, לגפ"מ.

ת"י 961 חלק 12.1 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ- 16 אמפר ועד 75 אמפר למופע.

ת"י 1068 חלק 1 - חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 6).

ת"י 1068 חלק 2 - חלונות: חלונות אלומיניום (ג"ת מס' 5).

ת"י 1112 (חלקים 5,4,3) - ציוד מגן אישי: מנעלים - שיטות בדיקה להתנגדות להחלקה; מנעלי מגן, מנעלי עבודה.

ת"י 1241 - לחם.

ת"י 1258 (חלקים 6,1) - ביגוד מגן: דרישות כלליות; קביעת עמידות של חומרי ביגוד בחדירת נוזלים וגזים.

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות.

ת"י 1284 חלק 6 - כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים - קביעת ההתנגדות לחלחול כימיקלים (ג"ת מס' 1).

ת"י 1317 - ברז יחיד וסוללת ברזים לערבוב עבור מערכות אספקת מים מטיפוס 1 - מפרט דרישות טכניות כלליות.

ת"י 1872 חלק 2 - חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב (ג"ת מס' 1).

ת"י 4001 חלק 1 - דלתות אלומיניום: דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית (ג"ת מס' 1).

ת"י 4013 (חלקים 26,9,5) - התקני מגן נשימתיים: גזים דחוסים למכשירי נשימה; מסכות לכל הפנים - דרישות, בדיקות סימון (ג"ת מס' 1); מסכות לחצי פנים ומסיכות לרבע פנים: דרישות, בדיקות וסימון (ג"ת מס' 1).

ת"י 4141 (חלקים 1, 11,10) - ציוד מגן אישי לעיניים: הגנה לעיניים ולפנים - הגדרות ומונחים; מסננים ומגיני עיניים להגנה מפני קרינת לייזר (מגני עיניים ללייזר); מגיני עיניים לעבודות כוונון של לייזרים ושל מערכות לייזר (מגני עיניים לכיוונון לייזר);

ת"י 4364 - כפפות מגן לרתכים (ג"ת מס' 1").

ת"י 4426 - מונעי זרימה חוזרת - דרישות להתקנה ובדיקות באתר (המורכבים במערכת המים).

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים (ג"ת מס' 2).

ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה.

ת"י 5392 (חלקים 5,3,2,1) - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים, לתיעול ולביוב - פוליאתילן: כללי; צינורות; אביזרים; התאמת המערכת ליעודה (ג"ת מס' 1).

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדות ובסיסי מיטות שאינם מרופדים (המסמך יועלה לדיון בו"ט 627, בתאריך 9.7.2014).

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל).

ת"י 5907 - מדריך - מיפוי תקינה לכרטיסים חכמים.

ת"י 6293 - תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס - דרישות בטיחות.

ת"י 6294 (חלקים 3,2,1) - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים; מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה; ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה.

ת"י 6960 - תשתית מפתח אינטרנט ציבורי: פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP).

ת"י 7212 - סוכרים.

ת"י 7540 - פפריקה.

ת"י 22313 - ביטחון בחברה - מערכות ניהול רציפות עסקית: קווים מנחים.

ת"י 60947 (חלקים 7.1, 7.2) - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר - לוחיות הדקים למוליכי נחושת; לוחות הדקים למוליכי הארקה מנחושת.

ת"י 71422 - מעקרים לשימוש רפואי - מעקרי אתילן אוקסיד - דרישות ושיטות בדיקה.

למידע נוסף בתחום זה