הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 15/06/2014

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הצעות התקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 69 חלק 1 - מחממי מים חשמליים: מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי.

ת"י 961 חלק 2.2 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי - דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטית.

ת"י 961 חלק 7.2 - תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - חסינות.

ת"י 994 חלק 3 - מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית במעבדה.

ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: מכשירים לאיתות שמע.

ת"י 1495 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה: מסגרת להבטחות אימות ישות.

ת"י 2004 חלק 1 - אקוסטיקה במרחבי למידה - קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים: מבני קבע.

ת"י 5281 חלק 9.01 - בנייה בת-קיימה: בניניי תעשייה.

ת"י 5302 - צנרת גלית מפוליאתילן מחוזק בפלדה.

ת"י 5603 - חתימות אלקטרוניות ותשתיות (ESI), חתימות אלקטרוניות מתקדמות מבוססות CMS (CAdES).

ת"י 5606 - חתימות אלקטרוניות ותשתיות (ESI); מדיניות חתימה למודל עסקי מורכב.

ת"י 6381 - מכשור לניטור נצילות מתקנת מים מצוננים מרכזית.

ת"י 12899 חלק 1 - תמרורי דרך אנכיים: תמרורים בעלי תאורה פנימית.

ת"י 23907 - הגנה מפני פציעה מפריטים חדים - דרישות ושיטות בדיקה - מכלים לפריטים חדים.

ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת מופעיים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE), (ג"ת מס' 1).

ת"י 60079 (חלקים 10.1, 10.2, 14, 17) - אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של גזים; אטמוספרות נפיצות של אבק; תכן, בחירה והקמה של מתקני חשמל; בדיקה ותחזוקה של מתקני חשמל.

ת"י 60252 חלק 1 - קבלי מנועים לזרם חילופים: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון, דרישות בטיחות, הנחיות להתקנה ותפעול.

ת"י 60601 חלק 2.41 - בטיחות ציוד חשמלי רפואי: תאורת חדרי ניתוח ותאורה לאבחון.

ת"י 60601 חלק 2.46 - בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: בטיחות שולחנות ניתוח.

ת"י 61970 חלק 30 - מנשק תכנון יישומים למערכת ניהול אנרגיה (EMS-API): הבסיס למודל מידע משותף.

ת"י 80601 חלק 2.60 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לרפואת שיניים.

למידע נוסף בתחום זה