תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 6278 חלק 1 - מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש באוטובוסים.

ת"י 6278 חלק 2 - מערכות לכיבוי אש אוטומטיות: שיטות בדיקה.

ת"י 6278 חלק 3 - מערכות לכיבוי אש אוטומטיות - התקנה ותחזוקה.

למידע נוסף בתחום זה