הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 26/05/2014

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הצעות התקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 47 - נוזל בלמים לכלי רכב.

ת"י 291 חלק 1 - שימורי דגים: דגים - כללי.

ת"י 291 חלק 2 - שימורי דגים: שימורי טונה ובוניטו.

ת"י 291 חלק 3 - שימורי דגים: שימורי סרדינים.

ת"י 291 חלק 4 - שימורי דגים: שימורי קציצות דגים.

ת"י 579 (חלקים 11.1 ו- 11.2) - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות - דרישות כלליות; שיטות בדיקה.

ת"י 877 - פירות וירקות מוקפאים: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 938 חלק 2.1 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות.

ת"י 1099 חלק 1.2 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת עמידות השמשה בעומס.

ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM.

ת"י 5485 - נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון.

ת"י 5731 - מוצרי נפט נוזליים - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש ברכב מנועי בעל מנוע דיזל ולצרכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 15000 - שיטה לבדיקת הביצועים של מערכות לאגירת קור.

ת"י 60662 - נורות אדי נתרן בלחץ גבוה - דרישות ביצועים.

ת"י 61400 חלק 2 - טורבינות רוח: טורבינות רוח קטנות.  

למידע נוסף בתחום זה