קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 2 - בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 985 חלק 1 - אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול הולם.

ת"י 1080 חלק 17 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים.

ת"י 1924 - מחיצות חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 4007 חלק 2 - ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: שיטות בדיקה.

ת"י 5988 חלק 1 - תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי.

ת"י 8317 - אריזות קשות פתיחה לילדים - דרישות ותהליכי בדיקה לאריזות לסגירה חוזרת.

ת"י 10393 - קריאה להחזרה (recallׂ) של מוצרי צריכה - קווים מנחים לספקים.

ת"י 12590 טקסטיל - חוטי תפירה תעשייתיים העשויים במלואם או בחלקם מסיבים סינתטיים.

ת"י 14580 חלק 2 - מייבשי כביסה ביתיים מהטיפוסים (B22D ו- B23D המופעלים בגז באופן ישיר, בעלי הספק חום נומינלי שאינו גדול מ-6 קילווט: שימוש רציונלי באנרגיה.

ת"י 20282 חלק 2 - קלות ההפעלה של מוצרים לשימוש יום-יומי: שיטת בדיקה למוצרי "גש והשתמש" לשימוש ציבורי.

למידע נוסף בתחום זה