הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1205 (9 חלקים) - מתקני תברואה.....

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה.

ת"י 1907 חלק 1 - רשתות בזק בחצרי לקוח: תשתיות תקשורת של מתקנים רפואיים.

ת"י 2553 - ריתוך ותהליכים נלווים - ייצוג סמלי בסרטוטים - מחברים מרותכים.

ת"י 10536 (3 חלקים) - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע....

ת"י 15693 (3 חלקים) - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע - כרטיסי קרבה.......

ת"י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כללים לניהול אבטחת מידע.

ת"י 62196 חלק 1 - תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות.

ת"י 62196 חלק 2 - תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של פינים ושפופרות מגע אביזרים בזרם חלופי.

למידע נוסף בתחום זה