הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 10/04/2014

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 238 - אמבטים לשימוש ביתי.

ת"י 466 חלק 2 - חוקת הבטון: רכיבים מבטון מזוין ולא מזוין.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה (ג"ת מס' 3).

ת"י 1347 - ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת.

ת"י 1548 - מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים.

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה.

ת"י 2378 חלק 3 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש (ג"ת מס' 1).

ת"י 4466 חלק 5 - פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים.

ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה.

ת"י 5281 חלק 3 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני משרדים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 4 - בניה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות חינוך (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 5 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני אכסון תיירותי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 6 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות בריאות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 7 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני מסחר (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 8 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני התקהלות ציבורית (ג"ת מס' 1).

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל).

ת"י 6371 - מתקן למי שתייה - נצילות אנרגיה.

ת"י 10393 - ביצוע החזרה יזומה - RECALL.

ת"י 14600 - שיטות לבדיקה ולדירוג של מחממים לבריכות.

ת"י 60745 חלק 2.3 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשות ומשחזות דסקה.

ת"י 60745 חלק 2.5 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים.

למידע נוסף בתחום זה