הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 6 - אריחי רצפה מטראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 840 חלק 3 - סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: שיטות בדיקה.

ת"י 907 חלק 2 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת.

ת"י 1101 חלק 6 - בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות (ג"ת מס' 1).

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה.

ת"י 1555 חלק 3 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף (ג"ת מס' 1).

ת"י 1629 - מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 1661 חלק 1 - חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: דרישות, מיון וכינוי (ג"ת מס' 1).

ת"י 2252 חלק 1 - מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודתית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור.

ת"י 2481 חלק 41 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה.

ת"י 5003 - אגרגאטים ממוחזרים.

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל).

ת"י 5566 חלק 2 - מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף (ג"ת מס' 1).

ת"י 15693 (חלקים 3,2,1) - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיקליים; מנשק שידור ואתחול; פרוטוקול שידור ומניעת התנגשויות.

ת"י 71568 (חלקים 2,1) - אמצעי לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים למים; מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמה על פני שטח נוזלים לא מזיגים למים.

למידע נוסף בתחום זה