הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 466 חלק 2 - חוקת הבטון - רכיבים מבטון מזוין ולא מזוין.

ת"י 1279 חלק 1 - כסאות גלגלים: כסאות מונעים ידנית.

ת"י 1340 - אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות.

ת"י 1888 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 5281 חלק 3 - בנייה בת קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני משרדים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 5 - בניה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני אכסון תיירותי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 8 - בנייה בת קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני התקהלות יבורית (ג"ת מס' 1).

ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות.

ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים מגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים
מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות.

למידע נוסף בתחום זה