הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 961 חלק 6.1 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע - אופייני הפרעות רדיו - גבולים ושיטות מדידה.

ת"י 961 חלק 6.2 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע - אופייני חסינות - גבולים ושיטות בדיקה.

ת"י 961 חלק 48.7 - תאימות אלקטרומגנטית: תקן לתאימות אלקטרומגנטית (EMC) של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו - תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל ולציוד נלווה של מערכות רדיו תאיות ספרתיות לבזק (GSM ו- DCS).

ת"י 1022 חלק 1 - כיבוי אש: אמצעי כיבוי אש - דרישות לאבקות כיבוי אש (למעט אבקות מדרגה ד).

ת"י 1263 חלק 1 - רשתות בטיחות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 1263 חלק 2 - רשתות בטיחות: דרישות בטיחות - מיקום גבולות הרשת.

ת"י 5093 - דליקות של וילונות לשימוש ציבורי או מוסדי.

ת"י 6250 - דירוג בית בטוח לילדים.

ת"י 6264 - מערכות תחבורה נבונות (ITS) - מערכות לניהול ובקרת תנועה - מנשק בין מרכז לבין יחידות קצה - דרישות תפקודיות.

ת"י 6267 - לוחות גליים על בסיס קשרן ביטומני.

ת"י 9796 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - סכמות חתימה ספרתית (דיגיטלית) המאפשרות שחזור מסר: מנגנונים המבוססים על פירוק לגורמים של מספרים שלמים.

ת"י 10118 חלק 2 - טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - פונקציות - hash: העושות שימוש בצופן בלוקים שאורכו N סיביות.

ת"י 14888 חלק 1 - טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: מנגנונים מבוססי לוגריתם בדיד.

ת"י 15443 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת להבטחת אבטחה: מבוא ומונחי יסוד.

ת"י 15443 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת להבטחת אבטחה: ניתוח.

ת"י 16321 חלק 1 - השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועים בתחנות שירות: שיטות בדיקה להערכת יעילות של מערכות השבת אדי דלק לצורך אישור טיפוס.

ת"י 16321 חלק 2 - השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועים בתחנות שירות: שיטות בדיקה לאימות מערכות השבת אדי דלק בתחנות שירות.

ת"י 27000 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח.

ת"י 27001 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - דרישות.

ת"י 31010 - ניהול סיכונים - שיטות להערכת סיכונים.

ת"י 50160 - אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות ציבוריות לאספקת חשמל.

ת"י 61000 חלק 2.8 - תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - שקיעות מתח והפסקות קצרות במערכות אספקת חשמל ציבוריות עם תוצאות מדידה סטטיסטיות.

ת"י 1022 - אבקה לכיבוי אש.

ת"י 1358 חלק 1 - מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות - המערכת.

ת"י 1555 חלק 3 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף.

ת"י 1629 - מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו.

ת"י 5566 חלק 2 - מערכת רצפה טבעית: ריצוף.

ת"י 5281 חלק 4 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות חינוך.

למידע נוסף בתחום זה