תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם ואישר לאחרונה את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 314 - תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה (ג"ת מס' 5).

ת"י 413 חלק 2.02 - תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים.

ת"י 514 חלק 2.02 - מכשירים לאנליזת אלכוהול בדגימת נשיפה.

ת"י 1004 חלק 2 - בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: מכלל דלתות כניסה.

ת"י 1004 חלק 4 - אקוסטיקה: בדיקות רעש הנוצר בבניין על ידי מתקני הספקת מי שתייה.

ת"י 5068 - מערכות זיגוג בבניינים: סימון בתווית אנרגיה.

ת"י 5202 - גפ"מ לרכב מנועי.

ת"י 6073 חלק 10 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 6073 חלק 70.20 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות.

ת"י 21927 חלק 1 - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט - דרישות לספקי כוח.

ת"י 65116 חלק 60 - כבלים של זוגות, רביעיות של מוליכים רב-גידיים וסימטריים לתקשורת ספרתית: כבלי זוגות סימטריים....

ת"י 65116 חלק 70 - כבלים של זוגות, רביעיות של מוליכים רב-גידיים וסימטריים לתקשורת ספרתית: כבלי זוגות סימטריים....

ת"י 65116 חלק 80 - כבלים של זוגות/רביעיות של מוליכים רב-גידיים וסימטריים לתקשורת ספרתית: כבלי זוגות סימטריים....

ת"י 97006 - אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות.

ת"י 97006 חלק 31 - ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: מבנה ושימוש של חדרים או בניינים המוגנים בלחץ-יתר.

ת"י 97006 חלק 51 - ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: הרכבה, בדיקה וסימון של ציוד חשמלי המוגן בהגנה מסוג "N".

ת"י 97006 חלק 91 - אטמוספרות נפיצות: תיקון, שיפוץ והשבתה של ציוד.

ת"י 97006 חלק 10.02 - ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות.

למידע נוסף בתחום זה