קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה ברשומות הודעות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1452 - טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית-לטינית למחשבים.

ת"י 3834 חלק 1 - דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קריטריונים לבחירת רמת דרישות האיכות המתאימה.

ת"י 3834 חלק 2 - דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות מקיפות.

ת"י 3834 חלק 3 - דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות תקניות.

ת"י 3834 חלק 4 - דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות בסיסיות.

ת"י 3834 חלק 5 - דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: מסמכים הכרחיים שיש להתאים להם, כדי לטעון להתאמה לדרישות האיכות של התקנים הישראליים ת"י 3834חלק 2, ת"י 3834 חלק 3 ות"י 3834 חלק 4.

ת"י 3834 חלק 6 - דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קווים מנחים למימוש סדרת התקנים הישראליים ת"י 3834.

ת"י 5044 חלק 1 - מכללי דלתות מגן, דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים - ייצור.

ת"י 5327 - לוחיות זיהוי לכלי רכב.

ת"י 5689 חלק 1 - מערכת ניהול משולבת: דרישות גנריות ליישום מערכת ניהול משולבת.

ת"י 5689 חלק 2 - מערכת ניהול משולבת: קווים מנחים לשימוש המשולב בתקני מערכות ניהול.

ת"י 6229 - אמצעים לראייה בלתי ישירה בכלי רכב.

ת"י 6385 - עקרונות ארגונמיים לתכנון מערכות עבודה.

ת"י 9241 חלק 1 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מבא כללי.

ת"י 9241 חלק 2 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): הנחיות לדרישות משימה.

ת"י 9241 חלק 5 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה.

ת"י 9241 חלק 1.10 - ארגונומיה של יחסי גומלין בין אדם ומערכת: עקרונות דו שיח.

ת"י 11228 חלק 1 - ארגונומיה - ניטול ידני: הרמה ונשיאה.

ת"י 11228 חלק 2 - ארגונומיה - ניטול ידני: דחיפה ומשיכה.

ת"י 11228 חלק 3 - ארגונמיה - ניטול ידני: ניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה.

ת"י 26800 - ארגונומיה - גישה כללית, עקרונות ומושגים.

ת"י 27031 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - קווים מנחים למוכנות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית.

ת"י 61400 חלק 11 - טורבינות רוח: שיטות למדידת רעש אקוסטי.

ת"י 61400 חלק 12.2 - טורבינות רוח: ביצועי הספק של טורבינות רוח לייצור חשמל באמצעות מדידות רוח הנערכות על ראש הטורבינה.

ת"י 61400 חלק 26.1 - טורבינות רוח: זמינות מבוססת - זמן למערכות טורבינות רוח לייצור חשמל.

ת"י 61968 חלק 1 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: ארכיטקטורת המנשק והמלצות כלליות.

ת"י 61968 חלק 2 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מילון מונחים.

ת"י 61968 חלק 3 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשק לתפעול רשתות.

ת"י 61968 חלק 4 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשקים לקראית מונים ובקרה.

ת"י 61968 חלק 11 - שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשק מערכת לניהול חלוקה: הרחבת מודל המידע המשותף המיועד לחלוקה.

למידע נוסף בתחום זה