הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 26 חלק 6 – בדיקות בטון: נטילה, הכנה ובדיקות חוזק הלחיצה של דוגמות בטון שהתקשה במבנה.

ת"י 291 חלק 4 – שימורי דגים: קרפיון בנוסח מסורתי (שימורי קציצות דגים).

ת"י 717 חלק 3 – רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך ידני.

ת"י 873 – ילקוט לתלמיד.

ת"י 900 חלק 2.5 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים.

ת"י 961 חלק 6.2 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית מידע – אופייני חסינות – גבולים ושיטות בדיקה.

ת"י 1080 חלק 21 – טכנולוגיית מידע – הגדרות מונחים.

ת"י 1318 חלק 2 – יין: דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 1907 חלק 11 – רשתות בזק בחצרי לקוחות: תשתיות תקשורת של מתקנים רפואיים.

ת"י 6185 – דלתות למוסדות חינוך: דרישות בטיחות מכנית.

ת"י 12350 (חלקים 12,11,10,9,8) – בדיקות בטון: בטון טרי = בטון המתהדק מעצמו....

ת"י 60601 (חלקים 2.41, 2.46) – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של – גופי תאורה לניתוח וגופי תאורה לאבחון; לשולחנות ניתוח.

ת"י 60745 (חלקים 2.3 ו- 2.5) – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשות ומשחקות דסקה; דרישות מיוחדות למסורים עגולים.

למידע נוסף בתחום זה