הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 33 חלק 2.1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות – מפסקים אלקטרוניים.

ת"י 33 חלק 2.3 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות: דרישות מיוחדות – מתגים להשהיית זמן.

ת"י 789 – סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה.

ת"י 1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים.

ת"י 1752 חלק 1 – מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום.

ת"י 6200 חלק 1 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד.

ת"י 6200 חלק 2 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כלליות: דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל.

ת"י 6200 חלק 3 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות התקנה.

ת"י 6245 – מצנחות פסולת בבנייני מגורים.

ת"י 7816 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים – אופיינים פיזיים.

ת"י 7816 חלק 7 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים – פקודות בין ענפיות לשפת שאילתות כרטיס מובנית (SCQL).

ת"י 7816 חלק 15 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים – יישום מידע הצפנה.

ת"י 10373 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: מאפיינים.

ת"י 10373 חלק 3 – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: כרטיסי מעגלים משולבים בעלי מגעים ובעלי התקני מנשקים קשורים.

ת"י 10373 חלק 6 – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: כרטיסי קרבה.

ת"י 19011 – קווים מנחים לעריכת מבדקים במערכות ניהול.

ת"י 14443 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע – כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיים.

ת"י 14443 חלק 2 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע – כרטיסי קרבה: עוצמת תדר רדיו ומנשק אותות.

ת"י 14443 חלק 3 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע – כרטיסי קרבה: אתחול ומניעת התנגשויות.

ת"י 14443 חלק 4 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע – כרטיסי קרבה: פרוטוקול תמסורת.

למידע נוסף בתחום זה