הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 33 חלק 2.1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות – מפסקים אלקטרוניים.

ת"י 33 חלק 2.3 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות – מתגים להשהיית זמן.

ת"י 314 – אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון או אופיינים וסימון.

ת"י 929 – שמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון.

ת"י 1022 חלק 1 – כיבוי אש: אמצעי כיבוי אש – דרישות לאבקות כיבוי אש (למעט אבקות מדרגה ד').

ת"י 1188 – בשר טחון, מוצרי בשר טחון ומזון המכיל בשר טחון.

ת"י 1263 (חלקים 2,1) – רשתות בטיחות (בתחום הבניה).

ת"י 1605 חלק 2 – מגלשות מים: הוראות.

ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות.

ת"י 1918 חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת.

ת"י 5140 חלק 2.2 – דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ותיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש – מכשיר אנליטי ראיתי למדידה כמותית של ריכוז אלכוהול בנשיפת אדם.

ת"י 12288 – שסתומים תעשייתיים – מגופים מסגסוגת נחושת (יחליף את ת"י 222).

ת"י 16321 (שני חלקים) – השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות.

ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

למידע נוסף בתחום זה