נוהלי בדיקות תקן ביבוא

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 681 חלק 3 – עגלולים (לול המשמש גם כעגלה לתינוקות), מהדורה ג'.

נספח ש' 891 – עגלות ילדים (מהדורה ז').

למידע נוסף בתחום זה