הצעות לגיליונות תיקון לתקנים ישראליים - 20/06/2013

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה גיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 90 חלק 1 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (ג"ת מס' 5).

ת"י 239 – כיורי רחץ מחומר קרמי (ג"ת מס' 3).

ת"י 637 חלק 1 – שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס (ג"ת מס' 1).

ת"י 637 חלק 2.1 – שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) – שסתומים המופעלים ידנית (ג"ת מס' 1).

ת"י 637 חלק 2.2 – שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) – שסתומים הנסגרים מעצמם (ג"ת מס' 1).

ת"י 801 – קומפוסט (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה