תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים - 5/13

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1849 חלק 11 – ציוד מגן אישי נגד נפילה מגובה- מתקני עיגון בעלי ניקודה יחידה.

ת"י 4570 חלק 3 – מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים (ג"ת מס' 2).

למידע נוסף בתחום זה