נוהלי בדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 1417 – אבקות לניקוי כלים למדיחי כלים (מהדורה ג').

למידע נוסף בתחום זה