הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 (חלקים 6,5,4,3,2,1) – מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: שיטות בדיקה של דלתות; מלבני עץ ו/או גם מלבנים מחומרים אחרים (למעט פלדה) לדלתות סובבות; דלתות לבודות סובבות; דלתות סובבות מעץ מקשי; מכללי דלתות הזזה פנימיות; מכללים מוגמרים – דלתות סובבות.

ת"י 191 – שמן זית.

ת"י 764 – זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) בפזה גזית.

ת"י 900 חלק 2.24 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח.

ת"י 1004 חלק 2 – אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 1220 חלק 2 – מערכות גילוי אש: יחידות בקרה.

ת"י 1227 חלק 4 – תכן גשרים: גשרים להולכי רגל ולאופניים – עומסים.

ת"י 1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים.

ת"י 2142 חלק 2 – בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות בתחומי דרכים באזורים לא – מבונים.

ת"י 5455 – מחסה קבוצתי מפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים המותקן בתוך מבנה.

ת"י 6216 חלק 1 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: שיטות בדיקה למנעלים.

ת"י 6216 חלק 2 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות למגיני רגליים.

ת"י 6216 חלק 3 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות לכפפות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת.

ת"י 6216 חלק 5 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות למגיני פלג גוף עליון.

ת"י 6245 – מצנחות פסולת בבניינים.

ת"י 9981 – רצועות הנעה לרכב – גלגלות ורצועות רב-טריזיות לתעשיית הרכב – פרופילי PK.

ת"י 14079 (חלקים 3,2,1) – ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה נגזה עשויה כותנה וזוהרית; אגד גזה; מרפד גזה.

ת"י 27031 – טכנולוגיית המידע – שיטות אבטחה – קווים מנחים למכונות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית.

ת"י 61400 חלק 11 – טורבינות רוח: שיטות למדידת רעש אקוסטי.

ת"י 62552 – מכשירי קירור ביתיים – מאפיינים ושיטות בדיקה.

ת"י 10000 – מערכת ניהול אחריות חברתית.

למידע נוסף בתחום זה