הודעות בדבר ביטול תקנים ישראליים


מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לביטול התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 2931 חלק 1 - עמידות של אש אלמנטי בניין: דרישות כלליות ממאי 2001.

ת"י 2931 חלק 3 - עמידות של אש אלמנטי בניין: דרישות לבנייני משרדים, ממאי 2001.
למידע נוסף בתחום זה