הצעות לתקנים רשמיים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הרשמיים הבאים והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקי קיר.

ת"י 1296 חלק 4 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C.

ת"י 1339 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות.

ת"י 1548 - מזרנים לתינוקות.

ת"י 1921 - וסתי לחץ, וסתים מחליפים אוטומטיים ומיצבי לחץ לגפ"מ: וסתים ומיצבי לחץ ללחץ מוצא נמוך מ- 200 מיליבר.

ת"י 10242 - אביזרי יציקת ברזל.

ת"י 10255 - צינורות פלדה.

ת"י 61347 חלק 2.1 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט).
למידע נוסף בתחום זה